Mẫu hợp đồng thi công mái tôn mới nhất

Nguyễn Bảo Nhân Thời gian cập nhập: 17/10/2023
Hợp đồng thi công làm mái tôn là dạng hợp đồng thi công trong đó hại bên thỏa thuận với nhau về các điều khoản để đảm bảo lợi ích cho cả hai.
Nội dung bài viết [Hiện]
  [Hiện]

   Định nghĩa hợp đồng thi công mái tôn

    

   Hợp đồng thi công làm mái tôn là dạng hợp đồng thi công trong đó hại bên thỏa thuận với nhau về các điều khoản để đảm bảo lợi ích cho cả hai.

    

   Mẫu hợp đồng thi công làm mái tôn – chống dột mái tôn

                          

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

   ------------

   HỢP ĐỒNG THI CÔNG LÀM MÁI TÔN / CHỐNG DỘT MÁI TÔN

   (số …. /…./….)

    

   • Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.

   • Căn cứ vào luật thương mại của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006.

   • Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

   Hôm nay, ngày … tháng …. Năm …, Chúng tôi hai bên gồm có:

    

   BÊN GIAO THẦU (BÊN A):

    

   Tên đơn vị: ……………………………………………….

   Đại diện: ………………………………………………….

   Địa chỉ: …………………………………………………..

   SĐT:  …………………………………………………….

   MST: (Nếu có) …………………………………………..

    

   BÊN NHẬN THẦU (BÊN B):

    

   Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TM – DV XÂY DỰNG NHÂN THỦY

   Đại diện: (ÔNG) NGUYỄN BẢO NHÂN    Chức vụ: Giám Đốc

   Địa chỉ: 145/1/17 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, TP Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh

   MST: 0315858955

   SĐT: 0778997898

   Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng giao nhận thầu bao gồm những điều khoản và điều kiện như sau:

    

   ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

    

   1. Bên A giao cho bên B nhận thi công chống dột mái tôn/ thi công làm mái tôn
   2. Địa điểm thi công: …………………………………                
   3. Thời gian thi công: ………………………………...

    

   ĐIỀU II: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

    

   1. Giá trị hợp đồng

   Giá trị hợp đồng: ………………… (viết bằng chữ) ……………………….

   Nếu có phát sinh thêm hạng mục ngoài bảng bảo giá, 2 bên sẽ thống nhất giá cả không có trong bản hợp đồng này.

   1. Hình thức hợp đồng: Tiền nhân công và vật tư
   2. Phương thức thanh toán: Được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

   Loại tiền thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.

   1. Phương thức thanh toán 2 đợt:
   • Đợt 1: Tạm Ứng 50% số tiền ngay sau khi kí hợp đồng
   • Đợt 2: Thanh toán 50% Số tiền còn lại sau khi nghiệm thu và bàn giao xong công trình.

    

   ĐIỀU III: YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ KỸ THUẬT

    

   • Bên B đảm bảo thi công đúng quy cách, bảo đảm bảo về biện pháp thi công, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và vật tư trong quá trình thi công.
   • Bên B thực hiện theo thi công phải tuân thủ theo đúng cam kết, yêu cầu vật tư, yêu cầu thiết kế kỹ thuật. Bảo đảm sự bền vững, tính chính xác của các kết cấu xây dựng căn nhà.

    

   ĐIỀU IV: NGHIỆM THU BÀN GIAO & BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

    

   1. Nghiệm thu bàn giao:

   Việc nghiệm thu hạng mục sơn sẽ thực hiện theo đúng như cam kết giữa 2 bên, nghiệm thu ngay sau khi hoàn thành và bàn giao.

   1. Thời gian và điều kiện bảo hành:

   Thời gian bảo hành 18 tháng đối với hạng mục chống dột mái tôn, 5 năm đối với hạng mục lợp mái tôn mới kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

    

   ĐIỀU V: ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

    

   Bên A có trách nhiệm:

   • Thanh toán theo Điều II của hợp đồng cho Bên B.

   Bên B có trách nhiệm:

   • Đảm bảo thi công thông qua biện pháp thi công và trang thiết bị thi công với bên A trước khi thực hiện.
   • Thi công đúng tiến độ, đúng khối lượng theo theo bảng dự toán đính kèm và đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo quy định trong hợp đồng và theo yêu cầu của Bên A
   • Mọi sự thay đổi về công trình, hoặc phát sinh tăng, giảm phải được sự đồng ý và chấp thuận của Bên A trước khi thi công.
   • Cung cấp dụng cụ, phương tiện, nhân lực đúng tiến độ, đầy đủ và phù hợp với công trình.
   • Tổ chức thi công đảm bảo các quy định về an toàn lao động, bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước cho Công Trình, vật liệu và con Người
   • Trong quá trình thi công phải đảm bảo tài sản khi thi công và chịu trách nhiệm trước bên A và các cơ quan nhà nước về thiệt hại phát sinh xảy ra.

    

   ĐIỀU VI: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

    

   • Hai Bên cam kết thực hiện đúng Hợp đồng đã ký; Bên nào vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có gì vướng mắc hai bên sẽ thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết, nếu không tự giải quyết được sẽ đưa sự việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết, phán quyết của cơ quan chức năng là quyết định cuối cùng để hai bên thực hiện.
   • Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết, hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bộ, mỗi bộ có 04 trang và mỗi bên giữ 01 (một) bộ, có giá trị như nhau.

                             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

                                (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                     ( Ký và ghi rõ họ tên)                                    

    

   Xem ngay: Thợ sửa chữa mái tôn tại TPHCM99 Mẫu thiết kế thi công mái tôn che sân đẹp

    

   Nguyễn Bảo Nhân

   CEO Nguyễn Bảo Nhân, ông là người có chuyên môn cao trong lĩnh vực thi công xây dựng nhà ở. Đồng thời, ông Nguyễn Bảo Nhân cũng là người đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân công tay nghề cao và là người dẫn dắt, phát triển Xây dựng Nhân Thủy.

   CÔNG TY TNHH - TM - DV XÂY DỰNG NHÂN THỦY - Mã số thuế: 0315858955 CÔNG TY TNHH - TM - DV XÂY DỰNG NHÂN THỦY - Mã số thuế: 0315858955 CÔNG TY TNHH - TM - DV XÂY DỰNG NHÂN THỦY - Mã số thuế: 0315858955 CÔNG TY TNHH - TM - DV XÂY DỰNG NHÂN THỦY - Mã số thuế: 0315858955 CÔNG TY TNHH - TM - DV XÂY DỰNG NHÂN THỦY - Mã số thuế: 0315858955