Chính sách bảo hành

 1. Điều kiện bảo hành tại Xây dựng Nhân Thủy 

Sản phẩm còn thời hạn bảo hành, khách hàng có phiếu bảo hành của Xây dựng Nhân Thủy hoặc bên cung cấp. 

Phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi thi công do trách nghiệm của Xây dựng Nhân Thủy.

Tem bảo hành của công ty, nhà sản xuất còn nguyên vẹn, không rách hay bị tẩy xóa, có dấu hiệu thay đổi.

 

2. Điều kiện không được bảo hành 

Sản phẩm đã hết thời gian bảo hành. 

Tem bảo hành có dấu hiệu bị thay đổi, không còn nguyên hoặc bị rách, tẩy xóa. 

Sản phẩm phát sinh lỗi chủ quan do khách hàng sử dụng không đúng quy cách gây hư hỏng.

 

3. Thời hạn bảo hành 

Các công trình, dự án được thực hiện bởi Xây dựng Nhân Thủy có thời gian bảo hành từ 12 tháng đến 5 năm.

Sản phẩm của nhà cung cấp được bảo hành theo chính sách riêng của nhà cung cấp đó. 

 

4. Những sản phẩm hết hạn bảo hành, sản phẩm lỗi do khách hàng 

Với những sản phẩm đã hết thời gian bảo hành hoặc sản phẩm lỗi chủ quan do khách hàng thì Xây dựng Nhân Thủy vẫn áp dụng chính sách bảo dưỡng để đảm bảo chất lượng